Tytuł artykułu: Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT

Autorzy: NEPELSKI, K., RUDKO, M.

Słowa kluczowe: lessy, sondowania statyczne CPT, nośność podłoża, projektowanie

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę wyników badań wykonanych na gruntach lessowych Lubelszczyzny, klasyfikowanych geotechnicznie według norm PN-86/B-02480:1986 oraz PN-EN ISO 14688-1:2006 jako pyły i pyły piaszczyste oraz piaski pylaste. W terenie wykonano ponad 300 sondowań CPT/CPTU z elektrycznym i mechanicznym stożkiem, badając łącznie około 2700 mb profilu lessowego. W kilkunastu miejscach przeprowadzono testy porównawcze oporów sondowania uzyskanych różnymi stożkami. W wybranych miejscach bezpośrednio przy sondowaniach wykonywano odwierty i pobierano próbki do badań laboratoryjnych. W laboratorium określano wilgotność naturalną i granice konsystencji. Dodatkowo przeanalizowano parametry wytrzymałościowe (kąt tarcia wewnętrznego i spójność) oraz odkształceniowe (moduły ściśliwości). Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi oraz rezultatami badań wykonywanych dla celów projektowych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.18

Cytowanie w stylu APA: Nepelski, K. & Rudko, M. (2018). Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 186-198. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.18

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Nepelski & Rudko, 2018), następne powołania: (Nepelski & Rudko, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Nepelski, Krzysztof, Małgorzata Rudko. "Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 186-198. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.18.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Nepelski, & Rudko 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art9pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back